KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer

 25,95 incl. BTW

Categorie:

KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer via improviseren aan de piano, luisteren, spelen, zingen, componeren.

N.B. OP DIT MOMENT IS HET BOEK KWINTESSENS IN HERDRUK: DE ZEVENDE DRUK OP PRECIES TE ZIJN 🙂 HIERDOOR IS HET BOEK EEN PAAR WEKEN NIET TE BESTELLEN VIA DEZE SITE. JE KUNT HET NOG PROBEREN VIA BOL.COM OF VIA DE UITGEVER BROEKMANS EN VAN POPPEL. VANAF HALF SEPTEMBER KUN JE HET BOEK WEER VIA DEZE SITE BESTELLEN, ZO IS DE PLANNING 🙂

In dit boek wordt de harmonieleer op een onorthodoxe, duidelijke en speelse wijze benaderd. Speciaal voor mensen die harmonieleer altijd moeilijk en saai hebben gevonden en die blij worden van een geheel nieuwe, heldere aanpak waarin improvisatie een grote rol speelt.

KWINTessens telt 256 bladzijden; een cd met alle muziekvoorbeelden is bijgevoegd. (De muziekvoorbeelden van de cd zijn ook gratis te downloaden. Zie hieronder.)

Inmiddels is het boek in de zesde druk; er zijn zo’n 15.000 exemplaren verkocht. KWINTessens is ook in het Engels en in het Duits verschenen.

Beschrijving

De pers over KWINTessens:

‘Een uniek meesterwerk…’ – Maarten ’t Hart in Vrij Nederland

‘Voor iedere muzikant een aanrader!’ – Muziekwereld

‘Op zeer duidelijke en bijzonder aantrekkelijke wijze zet auteur Robijn Tilanus de klassieke harmonieleer uiteen. KWINTessens kan gelden als het standaardharmonieboek voor alle leerlingen en studenten in het muziekonderwijs.’ – Het orgel

‘Vernieuwend… verfrissend.’ – Trouw

‘Een boek waaraan pianodocenten en veel gevorderde leerlingen erg veel plezier kunnen beleven.’ – De Pyramide
Lees meer

‘De leerling wordt op een heldere en boeiende wijze aangesproken, bij de hand genomen en tot improviseren geleid. Uit alles is duidelijk dat de auteur ontzettend goed heeft nagedacht. Ze weet hoe het werkt. Ik kan het niet korter zeggen dan Willem Brons het in zijn voorwoord doet: Dit boek is een schot in de roos!’

‘KWINTessens van Robijn Tilanus is eindelijk een boek dat er in slaagt harmonieleer en veel muziektheorie op een intrigerende manier te verklaren. 
…uitzonderlijk… 
Probeer het maar eens!’ – 
Het clavecimbel

‘Uniek in zijn soort is het onlangs verschenen boek van Robijn Tilanus.’ – Piano bulletin
Lees meer

‘Uniek in de eerste plaats omdat Tilanus harmonieleer niet behandelt aan de hand van een heleboel theoretische regeltjes, die vervolgens moeten leiden tot het maken van composities voor vierstemmig koor, maar harmonisch inzicht zorgvuldig opbouwt vanaf het meest elementaire begin. De stof van het eerste hoofdstuk kan daarom al bij beginnende leerlingen behandeld worden, terwijl de inhoud van de laatste hoofdstukken zich meer op conservatoriumniveau afspeelt. […]

Uniek is het ook dat Tilanus behandelde harmonieleer direct laat toepassen in improvisatieopdrachten of andere verwerkingsoefeningen, waardoor nieuwe kennis gaat leven voor leerlingen en deel uit gaat maken van de parate bagage waarmee zij (nieuwe) composities te lijf kunnen gaan. […]

Het eerste hoofdstuk behandelt de zeven tonen van elke toonsoort. Toonladders worden niet per toonsoort behandeld, van weinig of geen voortekens naar veel voortekens, maar vanuit de functies van de verschillende tonen binnen de toonladder. Grondtonen, zo schrijft zij, willen bijvoorbeeld altijd het laatste woord hebben en geven je het gevoel weer thuis te zijn. De kwint is de grote vragensteller. En de tertsen zijn de stemmingmakers: de kleine terts geeft de toonsoort een droevige klank en de grote terts geeft de toonsoort een vrolijke klank. Dat er in het begin een en ander vereenvoudigd of onvolledig weergegeven wordt, is een bewuste keuze van de auteur en moet de duidelijkheid van het aangebodene ten goede komen.

In de daarop volgende hoofdstukken behandelt Tilanus achtereenvolgens intervallen, de zeven trappen van elke toonsoort, relaties tussen trappen en liggingen van trappen, modulaties en de kwintencirkel, toonsoortvreemde tonen en, tot slot, alternatieve toongeslachten en modi. Ook hier worden nieuwe harmonische onderwerpen rijkelijk voorzien van duidelijke illustraties en uitnodigende oefeningen.

KWINTessens geeft een volledig en helder beeld van de klassieke harmonieleer, is geschreven in een prettige schrijfstijl en overzichtelijk vormgegeven. Daarmee wordt maar weer bewezen dat boeken over harmonieleer helemaal niet saai en ondoorgrondelijk hoeven te zijn, integendeel!’

‘Dit boek is een schot in de roos!’
– Willem Brons, hoofdvakdocent Piano, Conservatorium van Amsterdam, voormalig voorzitter EPTA Nederland
Lees meer

‘Het is een opmerkelijke en beslist ongewone prestatie om over een onderwerp als harmonie aan de piano te schrijven op een manier die zowel origineel is als verfrissend. Om zoiets tot stand te brengen moet je als auteur beschikken over een aanzienlijke dosis vindingrijkheid en (muzikale) fantasie.

Boeken over muziektheorie munten in de regel niet uit in verbeeldingskracht. Dat heeft dikwijls tot gevolg heeft dat de lezer zich niet realiseert hoe fascinerend een onderwerp als harmonieleer kan zijn. Vooral als ieder aspect hiervan intensief aan de piano beoefend wordt, aan de hand van talloze vormen van gerichte improvisaties: een aspect waaraan in dit boek op voorbeeldige wijze zoveel aandacht geschonken wordt.

Vermelding verdient ook de creatieve manier waarop de schrijfster muzikale begrippen weet te definiëren met behulp van beelden uit het dagelijks leven en soms zelfs metaforen. Zeer terecht wordt uitgebreid het zo eigen karakter van ieder interval, akkoord etc. belicht, als ook de emotionele draagwijdte ervan. Dat is iets dat voorzover ik weet zelden of nooit gebeurt. Op deze wijze ontstaat een boeiende wisselwerking tussen het verstandelijke en het gevoelsmatige, hetgeen overigens weer verwijst naar het wezen van iedere ware kunst.’

 

Download cd

Bij het boek KWINTessens zit een cd. Als je wilt, kun je hier gratis alle tracks van die cd downloaden.

 


Uitgever: Broekmans & Van Poppel
ISBN: 9789071939082
Omvang: 256 pagina’s incl. cd
Levertijd: 2 werkdagen