Willem Brons over KWINTessens

‘Dit boek is een schot in de roos! Het is een opmerkelijke en beslist ongewone prestatie om over een onderwerp als harmonie aan de piano te schrijven op een manier die zowel origineel is als verfrissend. Om zoiets tot stand te brengen moet je als auteur beschikken over een aanzienlijke dosis vindingrijkheid en (muzikale) fantasie.

Boeken over muziektheorie munten in de regel niet uit in verbeeldingskracht. Dat heeft dikwijls tot gevolg heeft dat de lezer zich niet realiseert hoe fascinerend een onderwerp als harmonieleer kan zijn. Vooral als ieder aspect hiervan intensief aan de piano beoefend wordt, aan de hand van talloze vormen van gerichte improvisaties: een aspect waaraan in dit boek op voorbeeldige wijze zoveel aandacht geschonken wordt.

Vermelding verdient ook de creatieve manier waarop de schrijfster muzikale begrippen weet te definiëren met behulp van beelden uit het dagelijks leven en soms zelfs metaforen. Zeer terecht wordt uitgebreid het zo eigen karakter van ieder interval, akkoord etc. belicht, als ook de emotionele draagwijdte ervan. Dat is iets dat voorzover ik weet zelden of nooit gebeurt. Op deze wijze ontstaat een boeiende wisselwerking tussen het verstandelijke en het gevoelsmatige, hetgeen overigens weer verwijst naar het wezen van iedere ware kunst.’

Terug naar de productpagina >

Willem Brons
Hoofdvakdocent Piano,
Conservatorium van Amsterdam,
voormalig voorzitter EPTA Nederland