Opleiding

tot

Improvisatiecoach

aandacht voor elke deelnemer

Persoonlijke begeleiding

Volledige aandacht voor elke deelnemer

innovatief lesmateriaal

Innovatief lesmateriaal

Bekijk improviseren met een geheel nieuwe blik

deskundige instelling

Deskundig

Meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van musici

logo crkbo geregistreerde instelling

Geregistreerde training

De training voldoet aan de CRKBO kwaliteitseisen

Voor wie?

De Opleiding tot Improvisatiecoach is iets voor jou, als je je in het volgende herkent:

Je hebt de jaartraining VRIJSPEL gedaan. Of je hebt de basisbeginselen van improvisatie op een andere manier opgepikt.

Je wilt graag verder blijven groeien in je improvisatievaardigheden.

Je wilt datgene wat je geleerd hebt graag met anderen delen en er les in geven: je verlangt ernaar werkzaam te zijn als improvisatiecoach.

Je bespeelt je instrument op een enigszins gevorderd niveau.

Je hebt een basiskennis van de harmonieleer, en je kunt klankduiken.

Je beseft dat muziek een grote, positieve waarde kan zijn voor mensen. Je weet dat muziek mensen energie kan geven, raken, troosten, helen, met elkaar verbinden en gelukkig maken. Je wilt je ervoor inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

vrienden improviseren samen op de piano

Inhoud van de Opleiding tot Improvisatiecoach

Als je de Opleiding tot Improvisatiecoach hebt afgerond, dan beheers je de volgende tien vakken:

 • 1. Mentaliteit

 • 2. Klank

 • 3. Timing

 • 4. Opbouw

 • 5. Samenspel

 • 6. Luisteraars

 • 7. Vernieuwing

 • 8. Instrumentbeheersing

 • 9. Harmonieleer

 • 10. Didactiek

1. Mentaliteit

 • Je bent in staat van binnenuit je eigen impulsen te voelen en te volgen.
 • Je durft te vertrouwen op je eigen smaak en intuïtie.
 • Je kent het verschijnsel magische grens (zie het boek VRIJ SPEL), en bent in staat op elk moment te voelen waar die bij jou ligt, en dat te accepteren.
 • Je wordt blij als je aan je instrument denkt.

2. klank

 • Je kunt klankduiken, en kent de vier stappen van de klankduik.
 • Je beseft dat er een groot verschil is tussen een consonant en een dissonant. Dat verschil voel je en laat je horen bij elke klank. Je kunt vele verschillende klanknuances realiseren op je instrument.
 • ‘Foute’ tonen weet je op een natuurlijke manier te integreren in je improvisaties, zodat het geen ‘fouten’ meer zijn.
 • Je bent bekend met een aantal verschillende klankimprovisaties, en kunt die ten gehore brengen.
 • Je beseft dat het bij musiceren gaat om voelen, luisteren en genieten. Je speelt altijd elke toon met aandacht.
 • Je beseft dat klank en stilte bij elkaar horen. Je kent de impact van het einde van een toon op de stilte die daarna komt, en hebt daarmee geëxperimenteerd. Je bent in staat na een stilte op een natuurlijke manier door te gaan met improviseren, zodat de stilte op een natuurlijke wijze een plek krijgt in je improvisatie. De stilte ná je improvisatie kun je meenemen, je dag in.

3. Timing

 • Je kunt een strakke en toch ‘levende’ puls volhouden.
 • Je bent energiek ontspannen, en timet swingend, alsof je danst.
 • Je beheerst het ‘espenboom-rubato’, waarbij je linkerhand (of je voet) een strakke puls handhaaft, terwijl je rechterhand (of je blaas- of strijkinstrument of je stem) daar vrij, rubato overheen speelt.
 • Je kunt improviseren in regelmatige maatsoorten (2/4 maat, 3/4 maat, 4/4 maat, 6/8 maat), in onregelmatige maatsoorten (5/4 maat, 7/4 maat), en in onregelmatige verdelingen binnen een regelmatige maatsoort (bijvoorbeeld 3 + 3 + 2 = 8).
 • Je beseft dat een toon op een zwaar maatdeel heel anders van karakter is dan een toon op een licht maatdeel (syncoop). Je laat dat verschil horen tijdens je improvisaties.

4. Opbouw

 • Je bent in staat een mooie spanningsboog te creëren over je improvisaties.
 • Je bent in staat een improvisatie te maken naar aanleiding van een gegeven motiefje, melodie, of akkoordschema.
 • Je kunt desgewenst een improvisatie maken in de rondovorm, in de ABA-vorm, in de AABA-vorm en in de ABAC-vorm.

5. Samenspel

 • Bij samenspel ben je in staat de ander(en) zeer goed waar te nemen en op hen te reageren, én tegelijkertijd dicht bij jezelf te blijven en jezelf nooit kwijt te raken. Oftewel: het lukt je om je verbonden te voelen met je medemuzikanten, én tegelijkertijd je eigen gevoel te volgen.
 • Je kent het verschijnsel synergie, en past dat toe wanneer je met anderen samenspeelt.
 • Je kunt leiden én je kunt begeleiden. En tijdens een improvisatie samen met anderen ben je in staat steeds goed te kiezen voor leiden dan wel voor begeleiden.
 • Je kunt groepsimprovisaties leiden door middel van gebaren.

6. Luisteraars

 • Wanneer iemand aan je vraagt: ‘Improviseer eens iets’, dan neem je rustig achter je instrument plaats en laat iets horen waar de ander van geniet – en jij ook!
 • Indien nodig, weet je BASTA toe te passen (een mini-therapietje om definitief van je zenuwen af te komen – zie het boek VRIJ SPEL).
 • Als je voor anderen speelt, vraag je je niet meer af ‘wat anderen van je vinden’ en je bent niet meer bezig ter meerdere glorie van je ego, maar je stelt je dienstbaar op t.o.v. de muziek en t.o.v. je publiek, en je geniet samen met je luisteraars van je improvisatie.
 • Je medecursisten en collega’s ervaar je niet als bronnen van concurrentie, maar als bronnen van inspiratie.
 • Je ziet muziek niet als een wedstrijd, maar als een geschenk om ons te helpen met leven.
 • Je bent gestopt met ‘ladderdenken’, en begonnen met ‘kringdenken’ (zie het boek VRIJ SPEL).

7. Vernieuwen

 • Je blijft doorgaan met je te vernieuwen – en kent daartoe de nodige trucs.
 • Je bent in staat om in een aantal verschillende stijlen te improviseren – waaronder je eigen stijl.
 • Je beseft dat zang, percussie en dans de basis vormen van muziek. Je schroomt niet om te zingen, te dansen of percussie te spelen, en om dat in te zetten bij je eigen musiceren en lesgeven.

8. Instrumentbeheersing

 • Je bespeelt je instrument op een gevorderd niveau.
 • Je kunt bekende ‘meezingers’ (Lang zal hij leven; Sint- en Kerstliedjes) onbekommerd van een begeleiding voorzien, in een aantal verschillende toonsoorten.
 • Je bent in staat om bij de eerste toon die je speelt in flow te komen – en die flow vol te houden tot en met het einde van je improvisatie. Je geniet van elke toon die je speelt en straalt dat uit.
 • Je bent in staat om een nieuwe compositie al klankduikend je eigen te maken. En je kunt improviseren op een bestaande compositie.
 • Je hebt een basale kennis van andere instrumenten dan je hoofdinstrument. Je weet hoe je al klankduikend een voor jou nieuw instrument kunt leren bespelen.

9. Harmonieleer

 • Je kent de karakters van de zeven tonen van elke toonsoort, en je kunt in alle 24 toonsoorten een ‘toonsoortstukje’ (zie het boek KWINTessens) improviseren.
 • Je kent de karakters van alle intervallen.
 • Je kent de zeven trappen van elke toonsoort, en kunt in elke toonsoort een ‘drietrappenstukje’ (zie het boek KWINTessens) improviseren.
 • Je bent bekend met de omkeringen van akkoorden en met het begrip dominant-kwintsextakkoord en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
 • Je kent de drie verschillende vormen van mineur.
 • Je bent thuis in de kwintencirkel en kunt hem op je instrument spelen. Je kunt moduleren.
 • Je bent vertrouwd met de begrippen verhoogde kwart, verlaagde secunde, chromatiek, tussendominant, Napels, gealtereerde akkoorden en chromatische doorgangsakkoorden, en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
 • Je kent de zigeunerladders, de kerktoonladders, de pentatonische ladders, de bluesladders, de hele-toontoonladders, de octotonische ladders, en je kunt in die ladders improviseren. Je weet iets van jazzhamonie en kent de sus-akkoorden en kwartenakkoorden, en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
 • Je begrijpt wat boventonen zijn. Je kent de boventoonreeks van elke toon en kunt deze op je instrument spelen. Je begrijpt de impact van de boventoonreeks op de verschijnselen consonantie en dissonantie.
 • Je bent bekend met akkoordsymbolen, en kunt improviseren van een ‘lead sheet’.

10. Didactiek

 • Je bent in staat datgene wat je zelf geleerd hebt, ook aan anderen te leren.
 • Je bent in staat een veilige sfeer te creëren voor je leerlingen. Je beseft hoe belangrijk een veilige sfeer is, omdat je leerlingen alleen in een veilige sfeer het gelukshormoon oxitocyne, dat zo’n belangrijke rol speelt in het creatieve proces, gaan aanmaken.
 • Je behandelt je leerlingen positief. Je kunt waarnemen zonder te oordelen. Je kunt ‘spiegelen’ (je leerling verbaal een spiegel voorhouden). Je bent in staat om altijd iets positiefs te zeggen over een improvisatie van je leerling, en om de mogelijkheden tot groei van de leerling op een constructieve manier te communiceren.
 • Je straalt enthousiasme, respect en vertrouwen uit naar je leerlingen.
 • Je bent in staat om het authentieke van elke leerling te zien en ervan te genieten. Je bent in staat per leerling per leeftijd een andere, passende aanpak te gebruiken.
 • Je bent in staat om waar te nemen of de bewegingen en klanken van je leerlingen spontaan zijn of aangeleerd/bedacht.
 • Je bent in staat je leerlingen de vreugde van het improviseren te laten ervaren. Je weet je leerlingen te ‘openen’ en in hun kracht te laten komen. Je kent de voldoening die dat geeft.
 • Je schroomt niet desgewenst iets vóór te doen voor een leerling.
 • Je beseft dat iedereen, ook jijzelf, elke dag aan het leren is en zich continu ontwikkelt. Je beseft en accepteert dat je niet alles weet en kan. Je bent open om van je eigen leerlingen te leren.
 • Je kent de enorme impact die muziek kan hebben op mensen. Je wilt je inzetten om d.m.v. muziek en improvisatie de totale hoeveelheid levensvreugde op deze aarde te vergroten – en je weet nu hoe je dat kunt doen.
 • Je voelt jezelf Improvisatiecoach, en je vindt het prima om jezelf zo te noemen.
checklist

Opzet van de opleiding

 • zeven keer een gezamenlijke training van een hele dag (= pakweg zes uur training, plus pakweg een uur pauze waarin een lunch geserveerd wordt)
 • één keer een privéles van een uur
 • gratis toegang tot al mijn video-trainingen
 • inclusief drie opleidingsboeken
 • huiswerkopgaven
 • diploma ‘Improvisatiecoach’.
lesboek

Startdatum

De eerst volgende training start in
mei 2024

Aantal plaatsen vrij:
1 plaats

Diploma

Als je alle tien bovengenoemde vakken voldoende beheerst, krijg je het (erkende) diploma ‘Improvisatiecoach’. Toetsing vindt plaats aan de hand van ‘blokkaarten’. Het is de bedoeling dat er per vak, per onderdeel, twee blokken volledig gekleurd gaan worden: één blok wordt door jou volledig gekleurd, wanneer je naar eigen mening dat onderdeel voldoende beheerst; één blok wordt door de Improvisatie Academie volledig gekleurd, wanneer je naar de mening van de Improvisatie Academie dat onderdeel voldoende beheerst.

Als aan het einde van de opleiding bij jou nog niet alle blokken gekleurd zijn, mag je zo lang als je zelf wilt, doorgaan met jezelf bekwamen in dat vak/ dat onderdeel, teneinde alsnog alle vakjes gekleurd te krijgen, en daarmee je diploma te verdienen. Desgewenst kan daarbij ondersteuning, morele support en hulp gegeven worden vanuit de Improvisatie Academie.

diploma-uitreiking van de opleiding tot improvisatiecoach
vrouw leert om te improviseren achter haar keyboard

Studiebelasting

De studiebelasting van de Opleiding tot Improvisatiecoach kan sterk variëren per cursist. Minimaal wordt er van je verwacht, dat je elke dag ten minste één toon met volle aandacht speelt: dat betekent dus een studiebelasting van ten minste 30 seconden per dag. Daarnaast ga je de boeken Klankduiken, Vrij Spel en KWINTessens (her)lezen, en je gaat je bekwamen in de bovengenoemde tien vakken. Afhankelijk van je beginvaardigheden en je leersnelheid, zal daarmee al met al de studiebelasting kunnen variëren tussen 30 seconden en twee à drie uur per dag.

Musische Intentie

Bij het in ontvangst nemen van je diploma spreek je de ‘Musische Intentie’ uit.
Ik kwam op het idee van de Musische Intentie tijdens het artsexamen van onze dochter Anna. Bij het in ontvangst nemen van hun diploma leggen artsen de ‘artseneed’ af (voorheen de ‘eed van Hippocrates’). Alle artsen in Nederland hebben de artseneed af moeten leggen.

Ik vond het indrukwekkend om de artseneed van mijn eigen dochter mee te maken. Al die jonge mensen, die ten overstaan van een gezelschap van getuigen, ‘dat beloof ik’ zeggen. Zij beloven, kort gezegd, dat zij de kennis en vaardigheden die zij verkregen hebben tijdens hun artsenstudie, op een integere manier zullen inzetten, ten dienste van hun medemens.

Toen ook onze dochter ‘dat beloof ik’ zei, ging er iets door mij heen. Ik werd heel blij. Ik vind het geweldig, dat die artseneed er is.
En ik bedacht me: ook wij muziekdocenten / improvisatiecoachen hebben kennis en vaardigheden, die mensen kunnen ‘maken of breken’. Wij kunnen als muziekdocenten / improvisatiecoachen een enorme bijdrage leveren aan de levensvreugde van vele mensen, door ze mee te nemen in de rijkdom en betovering van het zelf musiceren. Echter, wie heeft nog nooit iemand ontmoet die aangeeft ‘geknakt’ te zijn door zijn of haar muziekdocent? Niemand wil dat mensen ongelukkig worden door muziekonderwijs – en toch gebeurt het.

Ik vind het van belang, dat je je realiseert, bij het in ontvangst nemen van je diploma, dat het bij het muziekonderwijs niet alleen maar gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden. Het gaat om meer dan dat.
Met het uitspreken van de ‘Musische Intentie’ geef je aan dat je je ervoor wilt inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

Lees hier de tekst van de Musische Intentie

Testimonials

Door de opleiding heb ik mijn verborgen talenten ontdekt en tot bloei kunnen laten komen. Het vertrouwen dat ik heb gekregen dat het goed is wat ik doe, maakt me blij. Met veel dank aan Robijn die haar expertise vorm heeft gegeven in enthousiaste, inspirerende en doeltreffende lessen.

hildegard moonen over de opleiding tot improvisatiecoach

Hildegard Moonen

Gambiste en gambadocente

Door de opleiding durf ik nu veel meer met leerlingen. Ik ga veel makkelijker met leerlingen om, met meer zelfvertrouwen. Vóór de opleiding voelde ik me vaak gespannen en onzeker, ik hield mezelf vaak op de achtergrond. Nu niet meer. Ik durf mijn plek in te nemen en geniet ervan dat mensen naar mijn pianospel luisteren: een hele nieuwe sensatie!

els cozijnsen klein over de opleiding tot improvisatiecoach

Els Cozijnsen

Pianiste en pianodocente

Een geweldige opleiding. Ik heb er enorm van genoten. De ‘blokkaarten’ waren fijn als concreet overzicht over wat er allemaal te leren valt en om de eigen voortgang te monitoren en bewust te maken. Je boeken werkten enorm ondersteunend.

joke tulp over de opleiding tot improvisatiecoach

Joke Tulp

Zangeres en zangcoach

Hartelijk dank voor de geweldige opleiding, en vooral heeeeeeeel erg dankjewel dat je me geleerd hebt om vrij te zijn en te improviseren. Robijn, je bent een geweldig mens.

joke Höppener over de opleiding tot improvisatiecoach

Joke Höppener

Accordeoniste en accordeon-docente

Je bent zelf gewoon top. Je hebt een geweldige energie en inspirerende kracht. Je bent helemaal aanwezig bij datgene wat echt belangrijk is. Je bent wat je ons leert.

ariadne verstegen over de opleiding tot improvisatiecoach

Ariadne Verstegen

Componiste en pianiste

Je had altijd een praktisch, zinvol, passend antwoord op elke vraag en op elk probleem. Het blokkaarten-systeem zonder examen is echt heel vooruitstrevend. Super!

marc bongers over de opleiding tot improvisatiecoach

Marc Bongers

Dirigent

Wat kost de opleiding?

Studiegeld

Het studiegeld voor de Opleiding tot Improvisatiecoach bedraagt € 1795,- . Dit studiegeld is voor de zeven gezamenlijke trainingsdagen (inclusief lunch), de privéles, de drie opleidingsboeken, de huiswerkopgaven, de blokkaarten en het diploma. Plus een jaar lang gratis toegang tot al mijn video-trainingen. Het studiegeld wordt betaald aan de Improvisatie Academie. Hiervoor ontvang je een factuur. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De Improvisatie Academie is erkend door het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs), en is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

Opleidingsboeken

Bij het studiegeld inbegrepen zijn de drie opleidingsboeken Klankduiken, Vrij Spel en KWINTessens. Als je deze boeken al in je bezit hebt, vervallen de kosten hiervan, en kun je dus de prijs hiervan aftrekken van het studiegeld.

Korting?

Als je de Opleiding tot Improvisatiecoach heel erg graag wilt gaan doen, maar je kunt je de kosten niet permitteren, neem dan contact met ons op. Als de Opleiding jouw droom is, dan vinden wij dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor jou om je droom te realiseren…!

Robijn Tilanus geeft les tijdens de opleiding tot improvisatiecoach

Aanmelding

De aanmelding voor de Opleiding tot Improvisatiecoach verloopt in twee stappen:

1. Een vrijblijvend telefonisch intakegesprek. Daarin onderzoeken we samen of de opleiding echt iets voor jou is, en goed bij jou past.

2. Het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Je stuurt het inschrijfformulier op naar de Improvisatie academie (per post of via een scan per mail) en ontvangt vervolgens een bevestigingsmail terug: dan is je inschrijving een feit.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je mij altijd bellen (06 400 66 402) of mailen ([email protected]).

FAQ

Voor welke instrumenten is de opleiding geschikt?

Je kan deelnemen met elk instrument. Er worden geen instrumenten uitgesloten. Ook zangers kunnen meedoen.

Waar worden de lessen gegeven?

De trainingen en privélessen worden gegeven op de deel van onze woonboerderij. Adres: Dorpsstraat 39, Uffelte (Zuid-West Drenthe; bij Meppel). Op honderd meter lopen van het Holtingerveld, een schitterend natuurgebied met bos, heide, stuifzand, vennetjes en twee hunebedden.

Op welk tijdstip worden de trainingen en privélessen gegeven?

De gezamenlijke trainingsdagen worden gegeven op werkdagen van 10.30 tot 17.30 uur. Halverwege de trainingsdag is er pakweg een uur pauze, waarin een lunch geserveerd wordt. De privéles wordt individueel afgesproken.

Hoeveel deelnemers doen er mee aan de gezamenlijke trainingen?

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal vier en maximaal zes.

Hoe lang duurt de Opleiding tot Improvisatiecoach?

De opleiding tot improvisatiecoach duurt één jaar.

Hoe vaak per jaar start de Opleiding tot Improvisatiecoach?

We starten één keer per jaar, in september of oktober.

Welk onderwijsniveau is de Opleiding tot Improvisatiecoach?

De Opleiding tot Improvisatiecoach is een opleiding op HBO-niveau: er wordt van je verwacht, dat je minimaal op HBO-niveau kunt functioneren. Daarbij gaat het vooral om denkniveau, en minder om diploma’s.

Ik kom van ver. Half elf aanwezig zijn is voor mij wel erg vroeg…! Kan dat anders?

Als je van ver komt, dan bieden wij voor jou de mogelijkheid om de avond van tevoren al te komen, en bij ons te logeren (op deze manier kun je er ook een heerlijke Drenthe-twee-daagse van maken…). We hebben in onze woonboerderij logeerruimte voor twee cursisten. Dekens en dekbedden zijn aanwezig; neem zelf je eigen laken en dekbedovertrek mee. Kom je met je eigen camper of tent? Er is volop kampeergelegenheid op ons terrein.

Ik heb speciale dieet-wensen. Kan de kok daar rekening mee houden?

Jazeker! Geef jouw dieetwensen dan graag ruim van tevoren per email aan ons door.