De Opleiding tot Improvisatiecoach is iets voor jou, als je je in het volgende herkent:
– Je hebt de jaartraining VRIJ SPEL gedaan. Of je hebt de basisbeginselen van improvisatie op een andere manier opgepikt.
– Je wilt graag verder blijven groeien in je improvisatievaardigheden.
– Je wilt datgene wat je geleerd hebt graag met anderen delen en er les in geven: je verlangt ernaar werkzaam te zijn als improvisatiecoach.
– Je bespeelt je instrument op een enigszins gevorderd niveau.
– Je hebt een basiskennis van de harmonieleer.
– Je beseft dat muziek een grote, positieve waarde kan zijn voor mensen. Je weet dat muziek mensen energie kan geven, ontroeren, troosten, helen, met elkaar verbinden en gelukkig maken. Je wilt je ervoor inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

  

Inhoud van de Opleiding tot Improvisatiecoach

Als je de Opleiding tot Improvisatiecoach hebt afgerond, dan beheers je de volgende tien vakken:

1 Mentaliteit

– Je bent in staat van binnenuit je eigen impulsen te voelen en te volgen.
– Je durft te vertrouwen op je eigen smaak en intuïtie.
– Je kent het verschijnsel magische grens (zie het boek VRIJ SPEL), en bent in staat op elk moment te voelen waar die bij jou ligt, en dat te accepteren.
– Je wordt blij als je aan je instrument denkt. 

2 Klank

– Je kunt vele verschillende klanknuances realiseren op je instrument.
– Je beseft dat er een groot verschil is tussen een consonant en een dissonant. Dat verschil voel je en laat je horen bij elke klank.
– ‘Foute’ tonen weet je op een natuurlijke manier te integreren in je improvisaties, zodat het geen ‘fouten’ meer zijn.
– Je bent bekend met een aantal verschillende klankimprovisaties, en kunt die ten gehore brengen.
– Je beseft dat het bij musiceren gaat om voelen, luisteren en genieten. Je voelt elke toon die je speelt. Je luistert vol aandacht naar elke toon die je speelt. En je bent in staat om van elke toon die je speelt te genieten. Je kunt zelfs genieten wanneer je slechts een enkele toon speelt.
– Je beseft dat klank en stilte bij elkaar horen. Je kent de impact van het einde van een toon op de stilte die daarna komt, en hebt daarmee geëxperimenteerd. Je bent in staat na een stilte op een natuurlijke manier door te gaan met improviseren, zodat de stilte op een natuurlijke wijze een plek krijgt in je improvisatie.

3 Timing

– Je kunt een strakke en toch ‘levende’ puls volhouden.
– Je bent energiek ontspannen, en timet swingend, alsof je danst.
– Je beheerst het ‘espenboom-rubato’, waarbij je linkerhand (of je voet) een strakke puls handhaaft, terwijl je rechterhand (of je blaas- of strijkinstrument of je stem) daar vrij, rubato overheen speelt.
– Je kunt improviseren in regelmatige maatsoorten (2/4 maat, 3/4 maat, 4/4 maat, 6/8 maat), in onregelmatige maatsoorten (5/4 maat, 7/4 maat), en in onregelmatige verdelingen binnen een regelmatige maatsoort (bijvoorbeeld 3 + 3 + 2 = 8).
– Je beseft dat een toon op een zwaar maatdeel heel anders van karakter is dan een toon op een licht maatdeel (syncoop). Je laat dat verschil horen tijdens je improvisaties.

4 Opbouw

– Je bent in staat een mooie spanningsboog te creëren over je improvisaties.
– Je bent in staat een improvisatie te maken naar aanleiding van een gegeven motiefje, melodie, of akkoordschema.
– Je kunt desgewenst een improvisatie maken in de rondovorm, in de ABA-vorm, in de AABA-vorm en in de ABAC-vorm.

5 Samenspel

– Bij samenspel ben je in staat de ander(en) zeer goed waar te nemen en op hen te reageren, én tegelijkertijd dicht bij jezelf te blijven en jezelf nooit kwijt te raken. Oftewel: het lukt je om je verbonden te voelen met je medemuzikanten, én tegelijkertijd je eigen gevoel te volgen.
– Je kent het verschijnsel synergie, en past dat toe wanneer je met anderen samenspeelt.
– Je kunt leiden én je kunt begeleiden. En tijdens een improvisatie samen met anderen ben je in staat steeds goed te kiezen voor leiden dan wel voor begeleiden.

6 Luisteraars

– Wanneer iemand aan je vraagt: ‘Improviseer eens iets’, dan neem je rustig achter je instrument plaats en laat iets horen waar de ander van geniet – en jij ook!
Indien nodig, weet je BASTA toe te passen (een mini-therapietje om definitief van je zenuwen af te komen – zie het boek VRIJ SPEL).
– Als je voor anderen speelt, vraag je je niet af ‘wat anderen van je vinden’ en je bent niet bezig ter meerdere glorie van je ego, maar je stelt je dienstbaar op t.o.v. de muziek en t.o.v. je publiek, en je geniet samen met je luisteraars van je improvisatie.
– Je medecursisten en collega’s ervaar je niet als bronnen van concurrentie, maar als bronnen van inspiratie.
– Je ziet muziek niet als een wedstrijd, maar als een geschenk om ons te helpen met leven.
– Je bent gestopt met ‘ladderdenken’, en begonnen met ‘kringdenken’ (zie het boek VRIJ SPEL). 

7 Vernieuwen

– Je blijft doorgaan met je te vernieuwen – en kent daartoe de nodige trucs.
– Je bent in staat om in een aantal verschillende stijlen te improviseren – waaronder je eigen stijl.
– Je beseft dat zang, percussie en dans de basis vormen van muziek. Je schroomt niet om te zingen, te dansen of percussie te spelen, en om dat in te zetten bij je eigen musiceren en lesgeven. 

8 Instrumentbeheersing

– Je bespeelt je instrument op een gevorderd niveau.
– Je kunt bekende ‘meezingers’ (Lang zal hij leven; Sint- en Kerstliedjes) onbekommerd van een begeleiding voorzien, in een aantal verschillende toonsoorten.
– Je bent in staat om bij de eerste toon die je speelt in flow te komen – en die flow vol te houden tot en met het einde van je improvisatie.
– Je bent in staat te genieten van je eigen improvisaties, en dat uit te stralen.
– Je hebt een basale kennis van andere instrumenten dan je hoofdinstrument. 

9 Harmonieleer

– Je kent de karakters van de zeven tonen van elke toonsoort, en je kunt in alle 24 toonsoorten een ‘toonsoortstukje’ (zie het boek KWINTessens) improviseren.
– Je kent de karakters van alle intervallen.
– Je kent de zeven trappen van elke toonsoort, en kunt in elke toonsoort een ‘drietrappenstukje’ (zie het boek KWINTessens) improviseren.
– Je bent bekend met de omkeringen van akkoorden en met het begrip dominant-kwintsextakkoord en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
– Je kent de drie verschillende vormen van mineur.
– Je bent thuis in de kwintencirkel en kunt hem op je instrument spelen. Je kunt moduleren.
– Je bent vertrouwd met de begrippen verhoogde kwart, verlaagde secunde, chromatiek, tussendominant, Napels, gealtereerde akkoorden en chromatische doorgangsakkoorden, en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
– Je kent de zigeunerladders, de kerktoonladders, de pentatonische ladders, de bluesladders, de hele-toontoonladders, de octotonische ladders, en je kunt in die ladders improviseren. Je weet iets van jazzhamonie en kent de sus-akkoorden en kwartenakkoorden, en je kunt deze toepassen in je improvisaties.
– Je begrijpt wat boventonen zijn. Je kent de boventoonreeks van elke toon en kunt deze op je instrument spelen. Je begrijpt de impact van de boventoonreeks op de verschijnselen consonantie en dissonantie.
– Je bent bekend met akkoordsymbolen, en kunt improviseren van een ‘lead sheet’. 

10 Didactiek

– Je bent in staat datgene wat je zelf geleerd hebt, ook aan anderen te leren.
– Je bent in staat een veilige sfeer te creëren voor je leerlingen. Je beseft hoe belangrijk een veilige sfeer is, omdat je leerlingen alleen in een veilige sfeer het gelukshormoon oxitocyne, dat zo’n belangrijke rol speelt in het creatieve proces, gaan aanmaken.
– Je behandelt je leerlingen positief. Je kunt waarnemen zonder te oordelen. Je kunt ‘spiegelen’ (je leerling verbaal een spiegel voorhouden). Je bent in staat om altijd iets positiefs te zeggen over een improvisatie van je leerling, en om de mogelijkheden tot groei van de leerling op een constructieve manier te communiceren.
– Je straalt enthousiasme, respect en vertrouwen uit naar je leerlingen.
– Je bent in staat om het authentieke van elke leerling te zien en ervan te genieten.
– Je bent in staat om waar te nemen of de bewegingen en klanken van je leerlingen spontaan zijn of aangeleerd/bedacht.
– Je bent in staat je leerlingen de vreugde van het improviseren te laten ervaren. Je weet je leerlingen te ‘openen’, en kent de voldoening die dat geeft.
– Je schroomt niet iets vóór te doen voor een leerling, en je kunt het ‘slecht’ voordoen, en het ‘goed’ voordoen.
– Je beseft dat iedereen, ook jijzelf, elke dag aan het leren is en zich continu ontwikkelt. Je beseft en accepteert dat je niet alles weet en kan. Je bent open om van je eigen leerlingen te leren.
– Je kent de enorme impact die muziek kan hebben op mensen. Je wilt je inzetten om d.m.v. muziek en improvisatie de totale hoeveelheid levensvreugde op deze aarde te vergroten – en je weet nu hoe je dat kunt doen.
– Je voelt jezelf Improvisatiecoach, en je vindt het prima om jezelf zo te noemen.

Opzet van de Opleiding tot Improvisatiecoach

De Opleiding tot Improvisatiecoach bestaat uit:
– tien keer een gezamenlijke training van vier uur
– twee keer een privéles van een uur
– huiswerkopgaven.

De boeken die bij de Opleiding tot Improvisatiecoach horen, zijn:
VRIJ SPEL: de zeven facetten van improviseren
KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer via improviseren aan de piano, luisteren, spelen, zingen, componeren.

De Opleiding tot Improvisatiecoach duurt anderhalf jaar. We starten in januari, en eindigen in juni van het daarop volgende jaar.

De gezamenlijke trainingen worden gegeven in een kleine groep (minimaal vijf, maximaal zeven personen). De gezamenlijke trainingen worden gegeven op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur. De privélessen worden individueel afgesproken. De locatie van de gezamenlijke trainingen en privélessen is: Darwinplantsoen 17 in Amsterdam. De docent is Robijn Tilanus.

De Opleiding tot Improvisatiecoach is een opleiding op HBO-niveau: er wordt van je verwacht, dat je minimaal op HBO-niveau kunt functioneren. Daarbij gaat het vooral om denkniveau, en minder om diploma’s.

Studiebelasting

De studiebelasting van de Opleiding tot Improvisatiecoach kan sterk variëren per cursist. Minimaal wordt er van je verwacht, dat je elke dag ten minste één toon met volle aandacht speelt: dat betekent dus een studiebelasting van ten minste 30 seconden per dag. Daarnaast ga je de boeken VRIJ SPEL en KWINTessens (her)lezen, en je gaat je bekwamen in de bovengenoemde tien vakken. Afhankelijk van je beginvaardigheden en je leersnelheid, zal daarmee al met al de studiebelasting kunnen variëren tussen 30 seconden en twee à drie uur per dag.

Diploma

Als je alle tien bovengenoemde vakken voldoende beheerst, krijg je het diploma ‘Improvisatiecoach’.
Toetsing vindt plaats aan de hand van ‘blokkaarten’. Het is de bedoeling dat er per vak, per onderdeel, twee blokken volledig gekleurd gaan worden: één blok wordt door jou volledig gekleurd, wanneer je naar eigen mening dat onderdeel voldoende beheerst; één blok wordt door de Improvisatie Academie volledig gekleurd, wanneer je naar de mening van de Improvisatie Academie dat onderdeel voldoende beheerst. Als aan het einde van de opleiding bij jou nog niet alle blokken gekleurd zijn, mag je zo lang als je zelf wilt, doorgaan met jezelf bekwamen in dat vak/ dat onderdeel, teneinde alsnog alle vakjes gekleurd te krijgen, en daarmee je diploma te verdienen. Desgewenst kan daarbij ondersteuning, morele support en hulp gegeven worden vanuit de Improvisatie Academie.

Musische Intentie

Bij het in ontvangst nemen van je diploma spreek je de ‘Musische Intentie’ uit.
Ik kwam op het idee van de Musische Intentie tijdens het artsexamen van onze dochter Anna, nu anderhalf jaar geleden. Bij het in ontvangst nemen van hun diploma leggen artsen de ‘artseneed’ af (voorheen de ‘eed van Hippocrates’). Alle artsen in Nederland hebben de artseneed af moeten leggen.
Ik vond het indrukwekkend om de artseneed van mijn eigen dochter mee te maken. Al die jonge mensen, die ten overstaan van een gezelschap van getuigen, ‘dat beloof ik’ zeggen. Zij beloven, kort gezegd, dat zij de kennis en vaardigheden die zij verkregen hebben tijdens hun artsenstudie, op een integere manier zullen inzetten, ten dienste van hun medemens.
Toen ook onze dochter ‘dat beloof ik’ zei, ging er iets door mij heen. Ik werd heel blij. Ik vind het geweldig, dat die artseneed er is.
En ik bedacht me: ook wij muziekdocenten / improvisatiecoachen hebben kennis en vaardigheden, die mensen kunnen ‘maken of breken’. Wij kunnen als muziekdocenten / improvisatiecoachen een enorme bijdrage leveren aan de levensvreugde van vele mensen, door ze mee te nemen in de rijkdom en betovering van het zelf musiceren. Echter, wie heeft nog nooit iemand ontmoet die aangeeft ‘geknakt’ te zijn door zijn of haar muziekdocent? Niemand wil dat mensen ongelukkig worden door muziekonderwijs – en toch gebeurt het.
Ik vind het van belang, dat je je realiseert, bij het in ontvangst nemen van je diploma, dat het bij het muziekonderwijs niet alleen maar gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden. Het gaat om meer dan dat.
Musiceren is meer dan op virtuoze wijze, gecontroleerd, met hoge snelheid toetsen indrukken. Muziek kan mensen energie geven, ontroeren, troosten, helen, met elkaar verbinden en gelukkig maken. Met het uitspreken van de ‘Musische Intentie’ geef je aan dat je je ervoor wil inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.
Dit is de tekst van de Musische Intentie

MUSISCHE INTENTIE

Ik besef dat muziek een geschenk is, dat ons kan helpen met leven. Muziek kan mensen energie geven, ontroeren, troosten, helen, met elkaar verbinden en gelukkig maken. Ik spreek hierbij de intentie uit, dat ik mij ervoor wil inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

Ik besef dat er in ieder van mijn leerlingen een schat aan creativiteit en muzikaliteit schuilt. Ik wil mijn leerlingen helpen deze schat te koesteren en te ontwikkelen. Met enthousiasme en respect treed ik mijn leerlingen tegemoet.
Ik wil mijn leerlingen zelfvertrouwen en musiceer-vreugde geven: daarom kies ik mijn woorden en houding zorgvuldig.

Mijn collega’s beschouw en behandel ik als bronnen van inspiratie.

Ik wil mij blijven ontwikkelen en ben open om van mijn leerlingen en collega’s te leren.

Dat is mijn intentie.

Kosten

De kosten van de Opleiding tot Improvisatiecoach bedragen:
– € 51,90 literatuur: de boeken VRIJ SPEL en KWINTessens, die bij de Opleiding tot Improvisatiecoach horen. Als je deze boeken al in je bezit hebt, vervallen deze kosten.
– € 1495,- studiegeld. De Improvisatie Academie staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs), en is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

Het studiegeld betaal je aan de Improvisatie Academie. Je ontvangt hiervoor een factuur. Het studiegeld is voor de tien gezamenlijke trainingen, de twee privélessen, de huiswerkopgaven, de blokkaarten en het diploma. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. Als je heel erg geïnteresseerd bent in de Opleiding tot Improvisatiecoach, maar je kunt je de kosten niet permitteren, neem dan contact met mij op. We gaan dan samen naar een oplossing zoeken.

Aanmelding

De aanmelding voor de Opleiding tot Improvisatiecoach verloopt in twee stappen:
1. Een vrijblijvend telefonisch intakegesprek. Daarin onderzoeken we samen of de opleiding echt iets voor jou is, en goed bij jou past.
2. Het invullen en opsturen van het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach. Wanneer dit Inschrijfformulier door de Improvisatie Academie ontvangen is, krijg je een bevestigingsmail, en is je inschrijving een feit.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je mij altijd bellen (06 400 66 402) of mailen (robijntilanus@gmail.com).

Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach

Met het opsturen van het ingevulde Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach ga je een overeenkomst aan die recht geeft op tien gezamenlijke trainingen, twee privélessen, huiswerkopgaven, de blokkaarten en, wanneer je alle vakken voldoende beheerst, het diploma.

Wanneer het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach door de Improvisatie Academie ontvangen is, heb je nog 14 dagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kun je je nog terugtrekken van de Opleiding: dan hoef je niets te betalen. Ook als je je tot vier weken voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, hoef je niets te betalen. Als je je daarna, binnen vier weken voor het begin van de Opleiding, wilt terugtrekken, dan betaal je 25% van de studiekosten. Als je je binnen zeven dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 50% van de studiekosten. En als je je binnen twee dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 75% van de studiekosten. Eventuele restitutie van betalingen vindt binnen 14 werkdagen plaats.

De kosten van de Opleiding tot Improvisatiecoach bedragen: € 1495,- studiegeld (vrijgesteld van B.T.W.), plus € 51,90 literatuur: de boeken VRIJ SPEL en KWINTessens (als je deze boeken al in je bezit hebt, vervallen deze kosten; je kunt deze boeken in de winkel kopen of bij de Improvisatie Academie).

Het studiegeld betaal je aan de Improvisatie Academie. Je ontvangt hiervoor een factuur, met daarop een bankrekeningnummer waarnaartoe je het bedrag kunt overmaken. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, te betalen. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De eerste termijn bedraagt minimaal €300,-. De overige termijnen mag je zelf bepalen. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, de eerste termijn te betalen.

Groepen met minder dan vier aanmeldingen worden door de Improvisatie Academie geannuleerd. In geval van ziekte van de docent, of bij overmacht, kan een gezamenlijke training of een privéles worden verplaatst naar een andere datum.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je altijd bellen (06 400 66 402) of mailen (robijntilanus@gmail.com). Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord. Als je een brief schrijft die een langere verwerkingstijd vraagt, dan krijg je vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen een e-mailbericht van ontvangst (vermeld altijd je e-mailadres in je brief!), met een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

De aan de Improvisatie Academie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de Improvisatie Academie, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de Improvisatie Academie, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht je geen prijs stellen op informatie van activiteiten, meld dit dan even per e-mail aan de Improvisatie Academie.

De Opleiding tot Improvisatiecoach is een product van de Improvisatie Academie. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Improvisatie Academie. Zie verder de Algemene Voorwaarden van de Improvisatie Academie (te vinden op deze website, bij ‘Contact’).                                                                                                                                                                       

0