Opleiding

tot

Klankduikcoach

aandacht voor elke deelnemer

Persoonlijke begeleiding

Volledige aandacht voor elke deelnemer

innovatief lesmateriaal

Innovatief lesmateriaal

Bekijk improviseren met een geheel nieuwe blik

deskundige instelling

Deskundig

Meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van musici

logo crkbo geregistreerde instelling

Geregistreerde training

De training voldoet aan de CRKBO kwaliteitseisen

Voor wie?

De Opleiding tot Klankduikcoach is iets voor jou, als je je in het volgende herkent:

Je bent werkzaam als muziekdocent of als muziektherapeut.

Je bespeelt je instrument op een enigszins gevorderd niveau, en je kunt enigszins improviseren.

Bij het lesgeven (of coachen) wil je graag aandacht geven aan improvisatie, en aan het ervaren van klank. Dat vind je belangrijker dan het aanleren van snelle, moeilijke composities.

Je beseft dat muziek een grote, positieve waarde kan zijn voor mensen. Je weet dat muziek mensen energie kan geven, raken, troosten, helen, met elkaar verbinden en gelukkig maken. Je wilt je ervoor inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

Je wilt datgene wat je leert en ontdekt graag met anderen delen. Je verlangt ernaar werkzaam te zijn als Klankduikcoach.

Inhoud van de Opleiding tot Klankduikcoach

Als je de Opleiding tot Klankduikcoach hebt afgerond, dan beheers je de volgende zeven vakken:

 • 1. Introductie

 • 2. Handleiding

 • 3. Andere instrumenten

 • 4. Verder zwemmen

 • 5. Struikelblokken

 • 6. Reikwijdte

 • 7. Didaktiek

1. Introductie

 • Je weet uit eigen ervaring dat het ‘genoeg is, wanneer één toon prachtig gespeeld wordt’ (Arvo Pärt).
 • Je begrijpt dat het essentieel is – wil je mensen raken met je improvisatie – om diep in je muziek te zitten, in die bijzondere gemoedstoestand die je ook kunt aanduiden met ‘flow’ of met ‘The Zone’.
 • Je kent uit eigen ervaring die bijzondere gemoedstoestand van diep in je muziek zitten. Je weet dat de tijd dan stil kan staan, en dat een seconde een eeuwigheid kan lijken.
 • Je weet uit eigen ervaring dat je door dagelijks te klankduiken jezelf kunt trainen om moeiteloos elke dag in die bijzondere gemoedstoestand te komen.
 • Je maakt elke dag een klankduik (nou ja, bijna elke dag).

2. Handleiding klankduiken

 • Je kent de vier stappen van de klankduik uit je hoofd, je kunt ze dromen.
 • Je kent voor elk van de vier stappen diverse tips. Je kunt die tips desgewenst inzetten. Je hebt een gevoel ontwikkeld voor wanneer je het beste welke tip kunt inzetten.
 • Je bent bekend met de langzame, meditatieve klankduik en met de snelle, dynamische klankduik.
 • Je neemt je gevoel als uitgangspunt voor je klankduik – welk gevoel je ook hebt.

3. Klankduiken op andere instrumenten dan de piano

 • Je weet uit eigen ervaring dat je op elk instrument kunt klankduiken.
 • Per instrument (of per instrumentgroep) heb je diverse tips in je bagage. Je hebt een gevoel ontwikkeld voor wanneer je welke tip het beste kunt inzetten.
 • Je kunt zelf op elk instrument een klankduik maken. Je weet en hebt ervaren hoe je een instrument dat je nog nooit bespeeld hebt, via klankduiken kunt benaderen en via klankduiken kunt leren bespelen.
 • Je kunt zingend klankduiken en mentaal klankduiken.

4. Klankduiken en verder zwemmen

 • Je beseft dat de stap van klankduiken naar klankduiken-en-verder-zwemmen vergelijkbaar is met de stap van een jong kind van één woord spreken via twee woordjes naar korte en vervolgens naar langere zinnen.
 • Je bent in staat om van klankduiken naar klankduiken-en-verder-zwemmen te gaan terwijl de intensiteit van je musiceren behouden blijft.
 • Je kent uit eigen ervaring het verschil tussen moet-modus en speel-modus. Je hebt de moet-modus vaarwel gezegd.
 • Je weet hoe je je akkoordschema’s, composities en snelheid eigen kunt maken via klankduiken.
 • Je kent de ‘twee simpele spelregels’ (zie paragraaf 4.8 van het boek Klankduiken) en je past ze toe.
 • Je bent bekend met ‘flow-remmers’ (zie paragraaf 4.8 van het boek Klankduiken) en je vermijdt ze.

5. Struikelblokken – en hoe ga je daarmee om?

 • Je bent bekend met diverse struikelblokken zoals discipline-problemen, last van saaiheid, verveling, irritatie, ziekte, drukte, onrust, vakantie en problemen met de band met je instrument. Je hebt diverse tips paraat om hiermee om te gaan.
 • Je snapt de berekening dat je met slechts vijf tonen al een aantal verschillende klankduiken kunt maken, dat in de miljarden loopt.
 • Je hebt de moed om je eigen struikelblokken recht in de ogen te zien en met mildheid te benaderen. Je hebt je eigen struikelblokken overwonnen, althans voor een groot deel.

6. De reikwijdte van klankduiken

 • Je beseft dat klankduiken een enorme positieve impact kan hebben op samenspel. Je hebt daar uitvoerig mee geëxperimenteerd.
 • Je hebt ervaring met het feit dat klankduiken je kan helpen om negatieve emoties zoals boosheid, angst en pijn te verzachten.
 • Je bent bekend met de vier verschillende manieren van voelen (zie paragraaf 6.4 van het boek Klankduiken) en je weet hoe je deze kunt ontwikkelen door middel van klankduiken.
 • Je bent bekend met de helende werking van klankduiken. Je hebt daar zelf ervaring mee, en je hebt het ook met je leerlingen meegemaakt.
 • Je weet wat er in je lichaam kan gebeuren tijdens een klankduik, op het gebied van gelukshormonen, hersengolven, hartslag en adem. Je weet hoe klankduiken een positieve Pavlovreactie kan veroorzaken.
 • Je weet wat een klankduik kan doen met de ruimte om je heen. Je begrijpt de natuurkundige verklaring daarvan.
 • Je hebt ervaren hoe klankduiken je kan helpen om te komen in een totaal open staat van zijn, waarin alles met alles verbonden is, waarin de tijd stilstaat en waarin je je onbegrensd voelt, deel van het oneindige. Je weet hoe verrukkelijk dat is.

7. Didaktiek

 • Je bent in staat datgene wat je zelf geleerd hebt, ook aan anderen te leren.
 • Je bent in staat een veilige sfeer te creëren voor je leerlingen. Je beseft hoe belangrijk een veilige sfeer is, omdat je leerlingen alleen in een veilige sfeer het gelukshormoon oxitocyne, dat zo’n belangrijke rol speelt in het creatieve proces, gaan aanmaken.
 • Je behandelt je leerlingen positief. Je kunt waarnemen zonder te oordelen. Je kunt ‘spiegelen’ (je leerling verbaal een spiegel voorhouden). Je bent in staat om altijd iets positiefs te zeggen over een improvisatie van je leerling, en om de mogelijkheden tot groei van de leerling op een constructieve manier te communiceren.
 • Je straalt enthousiasme, respect en vertrouwen uit naar je leerlingen.
 • Je bent in staat om het authentieke van elke leerling te zien en ervan te genieten. Je bent in staat per leerling per leeftijd een andere, passende aanpak te gebruiken.
 • Je bent in staat om waar te nemen of de bewegingen en klanken van je leerlingen spontaan zijn of aangeleerd/bedacht.
 • Je bent in staat je leerlingen de vreugde van het improviseren te laten ervaren. Je weet je leerlingen te ‘openen’ en in hun kracht te laten komen. Je kent de voldoening die dat geeft.
 • Je schroomt niet desgewenst iets vóór te doen voor een leerling.
 • Je beseft dat iedereen, ook jijzelf, elke dag aan het leren is en zich continu ontwikkelt. Je beseft en accepteert dat je niet alles weet en kan. Je bent open om van je eigen leerlingen te leren.
 • Je kent de enorme impact die muziek kan hebben op mensen. Je wilt je inzetten om d.m.v. muziek en improvisatie de totale hoeveelheid levensvreugde op deze aarde te vergroten – en je weet nu hoe je dat kunt doen.
 • Je voelt jezelf Klankduikcoachcoach, en je vindt het prima om jezelf zo te noemen.
checklist

Opzet van de opleiding

 • zeven keer een gezamenlijke training van vier uur
 • twee keer een privéles van een uur
 • huiswerkopgaven.
lesboek

Startdatum

De eerst volgende training start in
september 2024

Aantal plaatsen vrij:
2 plaatsen

Diploma

Als je alle zeven bovengenoemde vakken voldoende beheerst, krijg je het (erkende) diploma ‘Klankduikcoach’. Toetsing vindt plaats aan de hand van ‘blokkaarten’. Het is de bedoeling dat er per vak, per onderdeel, twee blokken volledig gekleurd gaan worden: één blok wordt door jou volledig gekleurd, wanneer je naar eigen mening dat onderdeel voldoende beheerst; één blok wordt door de Improvisatie Academie volledig gekleurd, wanneer je naar de mening van de Improvisatie Academie dat onderdeel voldoende beheerst.

Als aan het einde van de opleiding bij jou nog niet alle blokken gekleurd zijn, mag je zo lang als je zelf wilt, doorgaan met jezelf bekwamen in dat vak/ dat onderdeel, teneinde alsnog alle vakjes gekleurd te krijgen, en daarmee je diploma te verdienen. Desgewenst kan daarbij ondersteuning, morele support en hulp gegeven worden vanuit de Improvisatie Academie.

diploma-uitreiking van de opleiding tot improvisatiecoach

Studiebelasting

De studiebelasting van de Opleiding tot Klankduikcoach kan sterk variëren per cursist. Minimaal wordt er van je verwacht, dat je elke dag ten minste één toon met volle aandacht speelt: dat betekent dus een studiebelasting van ten minste 30 seconden per dag. Daarnaast ga je het boek Klankduiken (her)lezen, en je gaat je bekwamen in de bovengenoemde zeven vakken. Afhankelijk van je beginvaardigheden en je leersnelheid, zal daarmee al met al de studiebelasting kunnen variëren tussen 30 seconden en een à twee uur per dag.

Musische Intentie

Bij het in ontvangst nemen van je diploma spreek je de ‘Musische Intentie’ uit.
Ik kwam op het idee van de Musische Intentie tijdens het artsexamen van onze dochter Anna. Bij het in ontvangst nemen van hun diploma leggen artsen de ‘artseneed’ af (voorheen de ‘eed van Hippocrates’). Alle artsen in Nederland hebben de artseneed af moeten leggen.

Ik vond het indrukwekkend om de artseneed van mijn eigen dochter mee te maken. Al die jonge mensen, die ten overstaan van een gezelschap van getuigen, ‘dat beloof ik’ zeggen. Zij beloven, kort gezegd, dat zij de kennis en vaardigheden die zij verkregen hebben tijdens hun artsenstudie, op een integere manier zullen inzetten, ten dienste van hun medemens.

Toen ook onze dochter ‘dat beloof ik’ zei, ging er iets door mij heen. Ik werd heel blij. Ik vind het geweldig, dat die artseneed er is.
En ik bedacht me: ook wij muziekdocenten / klankduikcoachen hebben kennis en vaardigheden, die mensen kunnen ‘maken of breken’. Wij kunnen als muziekdocenten / klankduikcoachen een enorme bijdrage leveren aan de levensvreugde van vele mensen, door ze mee te nemen in de rijkdom en betovering van het zelf musiceren. Echter, wie heeft nog nooit iemand ontmoet die aangeeft ‘geknakt’ te zijn door zijn of haar muziekdocent? Niemand wil dat mensen ongelukkig worden door muziekonderwijs – en toch gebeurt het.

Ik vind het van belang, dat je je realiseert, bij het in ontvangst nemen van je diploma, dat het bij het muziekonderwijs niet alleen maar gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden. Het gaat om meer dan dat.
Met het uitspreken van de ‘Musische Intentie’ geef je aan dat je je ervoor wilt inzetten om muziek te gebruiken om levensvreugde te bevorderen.

Lees hier de tekst van de Musische Intentie

Wat kost de opleiding?

Lesgeld

Het studiegeld voor de Opleiding tot Klankduikcoach bedraagt € 1295,- . Dit studiegeld is voor de zeven gezamenlijke trainingen, de twee privélessen, de huiswerkopgaven, de blokkaarten en het diploma. Het studiegeld wordt betaald aan de Improvisatie Academie. Hiervoor ontvang je een factuur. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De Improvisatie Academie is erkend door het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs), en is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

Trainingsboek

De kosten voor het trainingsboek Klankduiken dat bij de Opleiding tot Klankduikcoach hoort, bedragen € 19,90. Als je dit boek al in je bezit hebt, vervallen deze kosten.

Korting?

Als je de Opleiding tot Klankduikcoach heel erg graag wilt gaan doen, maar je kunt je de kosten niet permitteren, neem dan contact met ons op. Als de Opleiding jouw droom is, dan vinden wij dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor jou om je droom te realiseren…!

Robijn Tilanus geeft les tijdens de opleiding tot improvisatiecoach

Aanmelding

De aanmelding voor de Opleiding tot Klankduikcoach verloopt in twee stappen:

1. Een vrijblijvend telefonisch intakegesprek. Daarin onderzoeken we samen of de opleiding echt iets voor jou is, en goed bij jou past.

2. Het invullen en opsturen van het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Klankduikcoach. Wanneer dit Inschrijfformulier door de Improvisatie Academie ontvangen is, krijg je een bevestigingsmail, en is je inschrijving een feit.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Klankduikcoach, kun je mij altijd bellen (06 400 66 402) of mailen ([email protected]).

FAQ

Voor welke instrumenten is de opleiding geschikt?

Je kan deelnemen met elk instrument. Er worden geen instrumenten uitgesloten.

Waar worden de lessen gegeven?

De locatie van de trainingen en privélessen is: Darwinplantsoen 17 in Amsterdam.

Op welk tijdstip worden de trainingen en privélessen gegeven?

De gezamenlijke trainingen worden gegeven op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur (en soms van 11.00 tot 15.00 uur). De privélessen worden individueel afgesproken.

Hoeveel deelnemers doen er mee aan de gezamenlijke trainingen?

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal vier en maximaal zes.

Hoe lang duurt de Opleiding tot Klankduikcoach?

De opleiding tot Klankduikcoach duurt één jaar.

Hoe vaak per jaar start de Opleiding tot Klankduikcoach?

We starten één keer per jaar, in mei.

Welk onderwijsniveau is de Opleiding tot Klankduikcoach?

De Opleiding tot Klankduikcoach is een opleiding op HBO-niveau: er wordt van je verwacht, dat je minimaal op HBO-niveau kunt functioneren. Daarbij gaat het vooral om denkniveau, en minder om diploma’s.