INSCHRIJFFORMULIER voor de OPLEIDING TOT IMPROVISATIECOACH

Hierbij schrijf ik mij in voor de Opleiding tot Improvisatiecoach, die in januari 2024 van start gaat, en loopt tot januari 2025.

Voornaam: …………………………………………………….

Achternaam: ………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………..

Ik heb de onderstaande Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach gelezen, en ben ermee akkoord.

Datum: …………………………………

Plaats: …………………………………..

Handtekening:

Ik stuur dit inschrijfformulier ondertekend op naar Robijn Tilanus, Improvisatie Academie, Dorpsstraat 39, 7975AN Uffelte, of ik scan het ondertekende formulier en mail het naar [email protected].

Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach

Met het opsturen van het ingevulde Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach ga je een overeenkomst aan die recht geeft op zeven gezamenlijke trainingen van een hele dag (inclusief lunch), één priveles van een uur, drie gratis opleidingsboeken, huiswerkopgaven, de blokkaarten, gratis toegang tot al mijn video’s voor de duur van de Opleiding, en, wanneer je alle vakken voldoende beheerst, het diploma.

Wanneer het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach door de Improvisatie Academie ontvangen is, heb je nog 14 werkdagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kun je je nog terugtrekken van de Opleiding: dan hoef je niets te betalen. Ook als je je tot vier weken voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, hoef je niets te betalen. Als je je daarna, binnen vier weken voor het begin van de Opleiding, wilt terugtrekken, dan betaal je 25% van de studiekosten. Als je je binnen zeven dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 50% van de studiekosten. En als je je binnen twee dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 75% van de studiekosten. Eventuele restitutie van betalingen vindt binnen 14 werkdagen plaats.

De kosten van de Opleiding tot Improvisatiecoach bedragen: € 1795,- studiegeld (vrijgesteld van BTW).

Het studiegeld betaal je aan de Improvisatie Academie. Je ontvangt hiervoor een factuur, met daarop een bankrekeningnummer waarnaartoe je het bedrag kunt overmaken. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, te betalen. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De eerste termijn bedraagt minimaal €300,-. De overige termijnen mag je zelf bepalen. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, de eerste termijn te betalen.

Als je een maand na het ontvangen van de factuur nog niets betaald hebt, krijg je een betalingsherinnering. Als je een maand na deze betalingsherinnering nog niets betaald hebt, krijg je een tweede betalingsherinnering. Als je deze tweede herinnering niet betaalt, krijg je na een maand een derde betalingsherinnering. Als je de derde betalingsherinnering na een maand nog niet betaald hebt, dan word jou de toegang tot de Opleiding ontzegd.

Groepen met minder dan vier aanmeldingen worden door de Improvisatie Academie geannuleerd. In geval van ziekte van de docent, of bij overmacht, kan een gezamenlijke training of een privéles worden verplaatst naar een andere datum.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je altijd bellen (06 400 66 402) of mailen ([email protected]). Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord. Als je een brief schrijft die een langere verwerkingstijd vraagt, dan krijg je vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen een e-mailbericht van ontvangst (vermeld altijd je e-mailadres in je brief!), met een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

De aan de Improvisatie Academie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de Improvisatie Academie, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de Improvisatie Academie, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht je geen prijs stellen op informatie van activiteiten, meld dit dan even per e-mail aan de Improvisatie Academie.

De Opleiding tot Improvisatiecoach is een product van de Improvisatie Academie. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Improvisatie Academie. Zie verder de Algemene Voorwaarden van de Improvisatie Academie (te vinden op de website robijntilanus.nl, bij ‘Contact’).