Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach

Met het opsturen van het ingevulde Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach ga je een overeenkomst aan die recht geeft op tien gezamenlijke trainingen, twee privélessen, huiswerkopgaven, de blokkaarten en, wanneer je alle vakken voldoende beheerst, het diploma.

Wanneer het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach door de Improvisatie Academie ontvangen is, heb je nog 14 dagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kun je je nog terugtrekken van de Opleiding: dan hoef je niets te betalen. Ook als je je tot vier weken voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, hoef je niets te betalen. Als je je daarna, binnen vier weken voor het begin van de Opleiding, wilt terugtrekken, dan betaal je 25% van de studiekosten. Als je je binnen zeven dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 50% van de studiekosten. En als je je binnen twee dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 75% van de studiekosten. Eventuele restitutie van betalingen vindt binnen 14 werkdagen plaats.

De kosten van de Opleiding tot Improvisatiecoach bedragen: € 1795,- studiegeld (vrijgesteld van B.T.W.), plus € 70,80 literatuur: de boeken VRIJ SPEL en KWINTessens (als je deze boeken al in je bezit hebt, vervallen deze kosten; je kunt deze boeken in de winkel kopen of bij de Improvisatie Academie).

Het studiegeld betaal je aan de Improvisatie Academie. Je ontvangt hiervoor een factuur, met daarop een bankrekeningnummer waarnaartoe je het bedrag kunt overmaken. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, te betalen. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De eerste termijn bedraagt minimaal €300,-. De overige termijnen mag je zelf bepalen. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, de eerste termijn te betalen.

Groepen met minder dan vier aanmeldingen worden door de Improvisatie Academie geannuleerd. In geval van ziekte van de docent, of bij overmacht, kan een gezamenlijke training of een privéles worden verplaatst naar een andere datum.

Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je altijd bellen (06 400 66 402) of mailen ([email protected]). Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord. Als je een brief schrijft die een langere verwerkingstijd vraagt, dan krijg je vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen een e-mailbericht van ontvangst (vermeld altijd je e-mailadres in je brief!), met een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

De aan de Improvisatie Academie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de Improvisatie Academie, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de Improvisatie Academie, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht je geen prijs stellen op informatie van activiteiten, meld dit dan even per e-mail aan de Improvisatie Academie.

De Opleiding tot Improvisatiecoach is een product van de Improvisatie Academie. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Improvisatie Academie. Zie verder de Algemene Voorwaarden van de Improvisatie Academie (te vinden op deze website, bij ‘Contact’).